ترکیب و اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس مجید رنجبران .................................................................. مدیر عامل

آقای محمد آدینه ......................................................................رئیس هیئت مدیره

آقای فریبرز بزرگ چنانی ......................................................نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس محمود قادری ملاحاجلو ..............................................منشی هیئت مدیره

آقای بهرام باباخانی......................................................................عضو هیئت مدیره

آقای مهندس حسین آقا عقیلی ..........................................................عضو هیئت مدیره

توسط : admin | تاریخ : 1394/04/28 | نظرات