پروژه های آماده سازی

فعالیت های آماده سازی
 
طی سالهای گذشته به منظور گسترش دامنه فعالیتهای شرکت و در راستای آماده سازی زمین برای فراهم نمودن بستر عملیات عمرانی و ساخت و ساز ، حدود 80 هکتار از زمین های بخش مسکونی و صنعتی شهر جدید پرند و 29 هکتار از اراضی اشتهار آماده سازی و تحویل شده است


توسط : admin | تاریخ : 1394/05/04 | نظرات